Comissió Comunicació

Comissió Comunicació

 

La comissió de comunicació gestiona tots els aspectes que fan referència a la comunicació interna i externa de l’AFA Bordils amb la resta de la comunitat educativa.

DESCRIPCIÓ/OBJECTIUS:

 1. Facilitar la comunicació fluida entre les famílies, l’AFA i l’escola.
 2. Ser transparents i útils amb les informacions donades.
 3. Fer una comunicació que faciliti l’aproximació de les famílies a l’AFA.

PROPOSTES QUE ES PODRIEN PORTAR A TERME:

 1. Crear i mantenir una web (http://afabordils.org) per que les famílies vegin que es i com funciona l’AFA.
 2. Crear un document com a presentació per les noves famílies del funcionament de l’AFA i de l’escola. Es proposa passar-lo cada 2 anys per tothom i cada curs a P3. Es podrien recollir els telèfons de contacte pels grups de Whastapp i les adreces de correu electrònic per una possible difusió via afabordils@. Aquest documents es podria traduir a les diferents llengües que es fan servir a l’escola (català, castellà, romanès, àrab,...?)
 3. Intentar que els documents i la informació més important es proporcioni almenys en català, castellà i romanès i/o àrab?.
 4. Homogeneïtzar i preparar els diversos documents de AFA i les carpetes del Drive per a totes les comissions.
 5. Penjar totes les actes de les assemblees i l’estat de comptes trimestrals (setembre, gener, abril, juny)
 6. Preparar un calendari amb agenda de activitats, festes, colònies, actes importants de comissions, etc...

TASQUES ASSOCIADES A LA COMISIÓ:

 1. Obrir els correus que arribin a la bústia general (afabordils@gmail.com) i reenviar a les comissions corresponents.
 2. Mantenir la web (http://afabordils.org), Tellfy, Whatsapp i l’espai de cartellatge actualitzats amb les informacions i activitats que proporcionen les diferents comissions i allò que s'acorda a les assemblees.
 3. Rebre les propostes de difusió de les diverses comissions, revisar i penjar als mitjans.
 4. Enviar a l'escola les convocatòries i les ordres del dia de les assemblees perquè les enviï a les famílies quan ho sol·liciti i ho prepari la junta.
 5. Mantenir el calendari a Google amb les festes, dies importants i anuncis.
 6. Informar i respondre els dubtes de les famílies des del correu.
 7. Suport amb el domini (afabordils.org) i les diferents bústies creades a les comissions.
 8. Gestionar el traspàs del Drive antic al nou.