Comissions

Actualment l’AFA Bordils està estructurada en diferents comissions i són els principals òrgans de treball:

 

OBJECTIUS GENERALS

  1. Mantenir una comunicació fluida, contínua i col·laborativa amb l’escola i amb les famílies. L’AFA ha de contribuir conjuntament amb l’Escola en un projecte compartit.
  2. Promoure i afavorir el respecte per la diversitat (cultural, religiosa, de gènere, lingüística, social...) i la idiosincràsia particular dels infants (capacitats, interessos, ritme, motivacions, necessitats...). Aquests aspectes s’haurien de tenir presents en totes les activitats i espais gestionats per l’AFA.
  3. En les activitats i els espais gestionats per l’AFA vetllar perquè no es produeixi cap mena d’abús, ja sigui per part d’infants o adults.
  4. Atendre les demandes, necessitats i inquietuds de les famílies en relació a l’escola i els infants.
  5. Garantir la transparència en tot els processos del seu funcionament i en la documentació generada.
  6. Afavorir i promoure la implicació i la lliure participació de les famílies en el conjunt de l’activitat de tota la comunitat escolar.
  7. Donar suport i acompanyament al conjunt de la comunitat escolar (famílies, infants, mestres, monitors...).