Què és?

AFA Bordils

 

L’AFA Bordils és l'associació de les famílies de l’Escola de Bordils que s'hi han volgut adherir mitjançant el pagament de la quota anual. Formar part de l'AFA de l'Escola de Bordils dona dret a les famílies a assistir i tenir vot a les assemblees que es realitzin, a formar part del projecte educatiu del centre escolar quan des del claustre de professors/es es demani, a formar part de les diferents comissions per organitzar activitats i gestionar diferents serveis, a ser membre de la junta i a gaudir de tot un seguit d'activitats complementàries a l'escola que creiem que són molt importants de mantenir pels infants, tals com:

 • Subvencionem l'assessora d’expressió corporal.
 • Organitzem, gestionem i paguem l'estada d'una auxiliar de conversa en llengua anglesa.
 • Oferim el servei d’acollida matinal.
 • Organitzem el casalet a les tardes del mes de juny.
 • Organitzem activitats extraescolars quan hi ha la suficient demanda.
 • Organitzem festes trimestrals amb la participació de mestres, pares, mares i alumnes: Nadal, Carnestoltes i Final de Curs.
 • Contribuïm en la compra de material escolar i les agendes dels/de les alumnes.
 • Participem al Consell Escolar de l'Escola de Bordils.
 • Gestionem l'espai migdia com a recurs educatiu, el menjador i el monitoratge.
   

FES-TE SOCI/SÒCIA

Per ser soci/SÒCIA, cal contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes acordades:

 

Detall del compte: ES51 2100 3964 6202 0000 2444
Número del compte: 2100 3964 62 02 0000 2444
IBAN (format electrònic): ES5121003964620200002444
IBAN (format paper): IBAN ES51 2100 3964 6202 0000 2444
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

 

JUNTA DE L'AFA CURS 2023-2024

Presidència:

 • Xavier Costa Puyal

Secretaria:

 • Ida Ventura Carreras

Tresoreria:

 • Eva Puig Madrenas

Vocals:

 • Albert Noguer Alonso
 • Marta Palomeras Ferran
 • Carla Ferrusola Pujiula

 

REPRESENTANT DE L'AFA AL CONSELL ESCOLAR

Xavier Costa Puyal